JIŘÍ MITROCI
   Původní zakladatel a vedoucí skupiny, který je uznávanou autoritou pro svoji přímočarost a otevřenost. Jak říkají ostatní členové, je „tmelem skupiny.“ Je také velkým obdivovatelem místního reka, urozeného pana Jana Sokola z Lamberka. Mezi jeho oblíbené zbraně patří řetězový biják, obouruční meč a bojové kladivo. V současné době však již aktivně nešermuje, avšak i nadále řídí celou skupinu pevnou rukou.

"Jiří Stanislav z Langenberku"

JAROSLAV CHRÁST
   Je jedním ze zakládajících členů a i přes svoji mírnou, rozvážnou a kamarádskou povahu je trvale obsazován do rolí zloduchů a padouchů. K jeho nejpoužívanějším zbraním patří kopí, jednoruční meč, řetězový biják a tesák, většinou v kombinaci se štítem.

"Černý Logres"
JAROSLAV ŠKVAŘIL
   Také patří k zakládajícím členům skupiny, kde již od samého začátku ztvárňuje kladné postavy milovníků a mstitelů bezpráví. Jeho další láskou je také hra na kytaru, a proto se stal hlavním musicusem skupiny. V jeho rukou můžete spatřit jednoruční meč, kopí, nebo obouruční sekeru, opět často doplněné o štít.

"Ješek z Říčan"
VLADIMÍR HOLAS
   Působí ve skupině již od jejího založení a stál u jejího vzniku. Jeho hlavní devizou je zodpovědnost a spolehlivost. Je ztvárňovatelem postav kladných zastánců práva a cti. Jeho hlavním heslem je „pohoda.“ V současné době již také aktivně nešermuje a častěji hraje.

"Burke svobodný pán na Pendrově"FRANTIŠEK NEKUŽA
   Přišel do skupiny nedlouho po jejím založení, kde vyzrál v bravurního šermíře. V současnosti se věnuje tvorbě scénářů a režírování našich představení, což je spojeno i s výrobou kulis a rekvizit. Nejpoužívanějšími zbraněmi jsou obouruční i jednoruční meč, kopí či obouruční sekera.

"Frederik z Čertova Hrádku"
ZDENĚK POKORNÝ
   Stal se členem skupiny v roce 2003, kde, s výjimkou delší přestávky, působí dodnes. Mezi jeho oblíbené zbraně patří jednoruční meč a štít, případně jeden a půl ruční meč.

"Zdenek Trčka z Černé Věže"


JIŘÍ PELÁN
   Zkrátka Jiříček. Má rád souboje s velkou variabilitou technických prvků, a proto často používá i dva meče zároveň.

"Jiří z Dubu"MICHAL URBANEC
   Ačkoliv jeden ze „služebně mladších“, přesto je vynikající šermíř uznávaný zakladateli skupiny a respektovaný daleko novějšími členy, které se snaží naučit taktice jak v soubojích, tak v bitvách. Jeho nejoblíbenější zbraní je jeden a půl ruční meč.

"Michal Vlček z Bílé Hory"

TADEÁŠ KOCÁB
   Ač patří mezi rytíři k těm věkem mladším, nesčetněkrát již dokázal, že si rytířský titul plně zaslouží. Mezi jeho oblíbené zbraně patří jednoruční meč a štít.

"Jan Ctibor z Cimburka"JOSEF ŠPAČEK
   I tento mladý pán si již plně zasloužil rytířské ostruhy za svoji tvrdou práci a šermířské umění.

"Petr Hecht z Rosic"

MIKULÁŠ KARIKA
   Rytíř Artur bývá též řečený Medvěd. Patří mezi zkušené šermíře a ve skupině začal působit nedlouho po jejím založení. Téměř vždy je viděn s jednoručním mečem a štítem. V současné době naši skupinu posiluje spíše na bitvách.

"Hynek Bruntálský z Vrbna"

MILAN ŠUŠNA
   Maur je kamarádský bojovník, a i on je ve skupině již notně přes dvě desetiletí. Stejně jako jeho druha ve zbrani, častěji je možné spatřit ho na bitvách, než ve vystoupeních. Kromě meče se ještě raději ohání sekerou.

"Martinkovský z Roseče"


OTA VLČEK
"Otta Miroslavský z Miroslavi"ZDENĚK MUSIL
"Ješek z Rohova"
PAVEL KRATOCHVÍL
"Burghart z Levnova"
MARTIN ŠPAČEK
"Václav Hecht z Rosic"
RADEK DOLEŽEL
"Vrchoslav z Petrovic a Senorad"

ZDENĚK GÜRTLER

   Nešermující člen, který však vše vynahrazuje svým hereckým nadáním, při kterém ztvárňuje jedny z hlavních, často mystických, postav v našich vystoupeních.


SYLVA CHRÁSTOVÁ

   Jako "herold" vystupuje se skupinou Taranis již od jejich počátků a nikdo si nedokáže představit vystoupení bez její přítomnosti. Jako zástupce něžného pohlaví hraje často ústřední role ještě zdůrazňující její jemnou povahu.

Patří sem samozřejmě také další dámy, jmenovitě: Blanka Nekužová, Soňa Trtilková, Zdeňka Škvařilová, Dagmar Smiešná, Jana Jedličková a Lenka Karabášová.
                  
Tomáš Kursa                              Zdeněk Pleml

design webu - Jana Jedličková, 2014